Het Fochtelooërveen is een van de laatst overgebleven hoogveen gebieden in Nederland. Hoogveen is nat veengebied dat nog niet door afwatering ingeklonken is. Het eerste stuk is in 1938 al aangekocht door Natuurmonumenten. Nu heeft het gebied een oppervlakte zo groot als de stad Utrecht. Het is de enige plek in Nederland waar kraanvogels broeden. Door het aangrenzend bosgebied de Compagnonsbossenlopen verschillende kanalen. In 2010 is dit gebied heringericht. Verschillende dijken zijn weggehaald en waar dat niet anders kon zijn kanosteigers gemaakt. Je kunt er nu een route van 8,2 km kanoën. Dat is niet zo veel, maar je kunt de tocht uitbreiden met een bezoek aan Appelscha of via de Compagnonsvaart naar Oosterwolde varen. Het gebied is bijzonder mooi om een wandel- of fietstocht te maken. Er is een grote uitzichttoren waar je een mooi uitzicht hebt over het grote hoogveenmoeras op 1 km. vanaf het startpunt (staat aangegeven). Er zijn verschillende fietspaden door en om het Fochtelooërveen.